Polski Instytut Energetyki SONDAPolski Instytut Energetyki SONDA

Polski Instytut Energetyki SONDA Sp. z o.o.

jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym zajmującym się szerokim obszarem badań i opinii energetycznych: od prac eksperckich
na potrzeby sektora petrochemicznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii,
takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i OZE odnawialne źródła energii. Naszym atutem jest doświadczona kadra naukowa, prawna, ekonomiczna i inżynieryjno-techniczna.

Zespoły eksperckie aktywnie uczestniczą w realizacji prac wdrożeniowych dla przemysłu, oraz jako zespoły eksperckie z dziedziny wydobycia, produkcji i transportu paliw płynnych i stałych.

Oferujemy współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego, gdzie świadczymy kompleksowe usługi w obszarach:

  • ropa naftowa i gaz ziemny,
  • energetyka zawodowa,
  • OZE odnawialne źródła energii,
  • przemysł chemiczny

Łącząc bogate doświadczenie ze specjalistyczną wiedzą techniczną i menedżerską, PIE SONDA Sp. z o.o. z sukcesem świadczy usługi projektowe, doradcze oraz zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji. Klientami firmy są inwestorzy krajowi i zagraniczni, zarówno
z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Łącząc bogate doświadczenie ze specjalistyczną wiedzą techniczną i menedżerską, z sukcesem świadczymy usługi projektowe, doradcze
oraz zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji.

Niezależnie od wielkości inwestycji, do powierzonych nam zadań podchodzimy kompleksowo. Wielobranżowe kompetencje umożliwiają nam realizację nawet najbardziej złożonych projektów, wymagających zaangażowania i integracji wielu dyscyplin projektowych. Dysponujemy bogatą specjalistyczną wiedzą, gwarantując utrzymanie najwyższych standardów w trakcie całego cyklu realizacji przedsięwzięcia.

  • doradztwo i przygotowanie inwestycji
  • wielobranżowe projektowanie
  • zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji
  • opinie i ekspertyzy